کلیه دانشجویانی که موفق به اخذ واحد جهت نیمسال اول 94-95 نگردیده اند می بایست در روزها ی ذیل وارد سامانه آنلاین آموزش شده و انتخاب واحد خود را انجام دهند:

کاردانی (کلیه ورودی ها) : 94/6/16

کارشناسی (کلیه ورودی ها): 94/6/18