قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی:
به مناسبت روز جوان چهارشنبه مورخ 95/2/29 برنامه ای با حضور شهردار محترم تهران (جناب آقای قالیباف) در فرهنگسرای بهمن با حضور دانشجویان واحد 4 برگزار میگردد.
از عزیزانی که مایل به شرکت در این برنامه می باشند درخواست می گردد جهت نام نویسی به آقای مختاری مراجعه نمایند. دانشجویانی که درس کارورزی 1 و 2 را اخذ نمودند در اولویت قرار دارند تا با شرکت در این برنامه کارورزی خود را تکمیل نمایند.