کلیه فارغ التحصیلان می بایست جهت صدور دانشنامه مبلغ 150.000 ریال در سامانه ی سجاد پرداخت نمایند.

لازم به ذکر است این دسترسی برای کلیه فارغ التحصیلان امکان پذیر شده است.