قایل توجه متقاضیان وام دانشجویی

مهلت ثبت نام وام دانشجویی در نیمسال اول 95- 94 تا تاریخ 94/8/20 تمدید شد.

مدارك لازم برای وام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری:

 

1)گواهی کسر از حقوق (کارمند رسمی شاغل ) در وجه اداره صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2) کپی شناسنامه و حکم کارگزینی (ضامن)

3)اصل تعهد محضری طبق فرم 3 با حضور دانشجو و ضامن در یکی از دفترخانه های رسمی سراسر کشور(بصورت تایپ شده و در قطع A4)

4) کپی کارت ملی و شناسنامه دانشجو

5)تکمیل فرمهای 3 و7