دانشجویان گرامی به اطلاع می رساند کلیه کلاس های استاد اسماعیلی پور روز جمعه 23-11-94 تشکیل نخواهد شد.