لغو کلاس های استاد ایوب زاده

دانشجویان گرامی به اطلاع می رساند که کلاس های استاد ایوب زاده روز پنج شنبه مورخ 6-12-94 و 13-12-94 تشکیل نخواهد شد.