لغو کلاس های استاد سنگوری

دانشجویان گرامی به اطلاع می رساند که کلاس های استاد سنگوری روز چهارشنبه 5-12-94 تشکیل نخواهد شد