لغو کلاس های استاد طوسی

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که:

روز چهارشنبه 1-2-95 کلیه کلاس های استاد طوسی تشکیل نمی گردد