لغو کلاس های استاد قاسمی

دانشجویان گرامی به اطلاع میرساند کلاس های استاد قاسمی روز چهارشنبه 28-11-94 تشکیل نخواهد گردید