لغو کلاس های روز جمعه 20-09-94 استاد عربگری

به استحضار می رساند کلیه کلاس های روز جمعه تاریخ 20-9-94 استاد عربگری لغو می باشد.