مدارک لازم جهت گرفتن دیپلم ، کاردانی و کارشناسی

جهت دریافت هرگونه مدرک اعم از (دیپلم، کاردانی،کارشناسی) ارائه موارد ذیل الزامی می باشد .

1- برگه تسویه مالی به تاریخ روز که به امضای خانم تنوری رسیده باشد.

2-کارت شناسایی(اصل کارت ملی یا شناسنامه و یا گواهینامه رانندگی)

3- کارت دانشجویی مقطع فارغ التحصیلی

4- کد رهگیری

آقایان:

4- اصل کارت پایان خدمت و یا معافیت

در غیر اینصورت از دادن هرگونه مدرک معذور می باشیم.