کلیه دانشجویان عزیز می بایست جهت تسویه حساب 15% سامانه سجاد تا تاریخ 94/6/10 اقدام نمایند در غیر اینصورت امکان انتخاب واحد نیمسال اول 95-94 مقدور نخواهد بود.

لازم به ذکر است هنگام ورود به سجاد جهت پرداخت حتماً حتماً با کارشناس واحد مالی سرکار خانم یزدانی تماس برقرار نمایید تا صفحه شهریه شما به روز رسانی گردد در غیر اینصورت شهریه جانشین نمی گردد.

تلفن تماس: 88805004داخلی 108

88941227 داخلی 108