پیام تسلیت

استاد کرمی عزیز
?مصیبت وارده را به شما و خانواده گرامی تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای روح والده بزرگوارتان آرزومندیم?
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران