ژوژمان استاد قلی زاده

قابل توجه دانشجویان محترم

ژوژمان قالب‌گیری از چهره   استاد قلی زاده روز پنج‌شنبه مورخ 24/10/94  ساعت 11- 9 برگزار می‌گردد.