ژوژمان استاد کیایی

قابل توجه دانشجویان محترم

کلیه ‌ژوژمان‌های استاد کیایی روز یکشنبه مورخ 20/10/94  ساعت 16 در کلاس اتاق گریم  برگزار می‌گردد.