علاقمندان و صاحبان ایده در زمینه فرهنگی – قرآنی

images (1)

مرکز رشد و هنر قرآنی وابسته به جهاد دانشگاهی به منظور حمایت و پشتیبانی از ایده ها و کسب و کارهای مبتنی برقرآن و فرهنگ اسلامی در حال پذیرش از افراد مستعد، علاقمند و صاحب ایده می باشد دعوت میشود طرح ها و ایده های خود را به خانم بنیادی (طبقه 5) تحویل نمایید.