کتابخانه

دانشجويان گرامي جهت عضويت در كتابخانه مركز به همراه داشتن يك قطعه عكس و حق عضويت 25000 ريال در ساعات وقت اداري به واحد كتابخانه مراجعه فرماييد.

دانشجويان گرامي، جهت انجام تحقيقات و پروژه سايت مركز در واحد كتابخانه راه اندازي گشته و دانشجويان مي توانند از اينترنت مركز استفاده نمايند.

 

با تشكر

مسئول امور فرهنگي  نيك نفس