قابل توجه دانشجویان محترم

کلاس جبرانی تاریخ هنر  استاد آقا حسینی روز شنبه مورخ 30/8/94 و 7/9/94  ساعت 16:30- 15 (گروه گریم) در کلاس 206  و 18- 16:30 (گروه موسیقی) در کلاس کارگاه گریم  برگزار می‌گردد.