کلاسهای جبرانی استاد آینه چی

قابل توجه دانشجویان گریم:
کلاس های جبرانی مبانی روانشناسی استاد آیینه چی روزهای جمعه مورخه :
95/2/24
95/2/31
95/3/7
ساعت 15 الی 20 در کلاس سایت برگزار میگردد.