کلاسهای جبرانی استاد فرشاد

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاسهای جبرانی مبانی فیلمنامه نویسی استاد فرشاد روزهای سه شنبه مورخه :
95/2/14
95/2/21
95/2/28
95/3/4
95/3/11
ساعت 13:30 الی 15:30 در کلاس 201 برگزار می گردد.