کلاسهای جبرانی استاد مهرنوش

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاسهای جبرانی استاد مهرنوش:
* هنرهای نمایشی روزهای پنجشنبه مورخه:
95/2/23
95/2/30
95/3/6
ساعت 12:45 الی 14:45 در کلاس گریم برادران
و
سه.شنبه ها مورخه :
95/2/14
95/3/11
ساعت 9 الی 11 در کلاس 206
* تحقیق فیلمنامه مستند:
روزهای پنجشنبه مورخه :
95/2/23
95/2/30
95/3/6
ساعت 10 الی 12:15 در کلاس گریم برادران
* داستان نویسی:
روز سه شنبه مورخ 95/2/21 ساعت 9:30 الی 11:45 در کلاس 206 برگزار میگردد.