کلاس جبرانی استاد میرسپاسی

قابل توجه دانشجویان تدوین:
کلاس جبرانی مبانی تدوین استاد میرسپاسی روز جمعه مورخ 95/2/10 ساعت 8 الی 11 در کلاس 202 برگزار میگردد.