کلاس جبرانی استاد اسماعیلی پور

قابل توجه دانشجویان محترم

کلاس جبرانی جامعه‌شناسی فرهنگی استاد اسماعیلی‌پور روز ‌شنبه مورخ 5/10/94 از ساعت 18:15  در سالن  برگزار می‌گردد.