کلاس جبرانی استاد امرالهی

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاس جبرانی تاریخ امامت استاد امرالهی روز شنبه مورخ 95/2/4 ساعت 14:30 الی 16 در کلاس 206 برگزار می گردد.