کلاس جبرانی استاد ایوب زاده

کلاس جبرانی نرم‌افزارهای کاربردی  استاد ایوب‌زاده روز جمعه مورخ 4/10/94  ساعت 15- 11 در کلاس 206 برگزار می‌گردد.