کلاس جبرانی استاد تنکابنی

قابل توجه دانشجویان محترم

کلاس جبرانی آشنایی با مراکز فیلمسازی و جشنواره استاد تنکابنی روز ‌شنبه مورخ 5/10/94 از ساعت 14 در کلاس 202  برگزار می‌گردد.