کلاس جبرانی استاد حسینی

قابل توجه دانشجویان محترم

کلاس جبرانی تحلیل  تیپ و شخصیت  استاد حسینی روز دو‌شنبه مورخ 7/10/94  ساعت 14- 12 برگزار می‌گردد.