کلاس جبرانی استاد خانلری

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جبرانی درس تدوین فیلم تبلیغاتی استاد خانلری
مورخ 4-12-94 از ساعت 11 الی 15 تشکیل خواهد شد