کلاس جبرانی استاد خیرخواه

قابل توجه دانشجویان محترم

کلاس جبرانی پیرایش و بافت مو استاد خیرخواه روز جمعه مورخ 11/10/94  ساعت 18- 13 برگزار می‌گردد.