کلاس جبرانی استاد خیر خواه

قابل توجه دانشجویان محترم

کلاس جبرانی طراحی گریم  استاد خیرخواه روز چهارشنبه مورخ 2/10/94  ساعت 15:30- 14:30 برگزار می‌گردد.