کلاس جبرانی استاد سعیدی

قابل توجه دانشجویان محترم

کلاس جبرانی کارگاه عکاسی  استاد سعیدی روز ‌جمعه مورخ 27/9/94  ساعت 11- 8 در کلاس 501 برگزار می‌گردد.