کلاس جبرانی استاد شریفی

قابل توجه دانشجویان محترم

کلاس جبرانی مقدمات طراحی معماری داخلی استاد شریفی روز دوشنبه مورخ 30/9/94  ساعت 12- 10 برگزار می‌گردد.