کلاس جبرانی استاد عظیمی میرآبادی

قابل توجه دانشجویان محترم

کلاس جبرانی فیلم و بینش اسلامی استاد عظیمی روز چهار‌شنبه مورخ 9/10/94  ساعت 10:15- 9 در کلاس سایت برگزار می‌گردد.