کلاس جبرانی استاد علیپور

قابل توجه دانشجویان محترم

کلاسهای جبرانی استاد علیپور :

 اقدام پژوهی روز دو‌شنبه مورخ 7/10/94  ساعت 17- 14  در کلاس سایت

اصول و فنون تبلیغات روز دو‌شنبه مورخ 7/10/94  ساعت 17- 14  در کلاس کارگاه عروسکی

برگزار می‌گردد.