قابل توجه دانشجویان معماری

کلاس جبرانی آشنایی باتاریخ معماری تزئینی استاد فرقانی روز جمعه مورخ 6/9/94  ساعت 18- 16 در کلاس کارگاه عروسکی

 برگزار می‌گردد