کلاس جبرانی استاد قلی زاده

قابل توجه دانشجویان محترم

کلاس جبرانی ماسک و قالب‌گیری  استاد قلی‌زاده روز ‌شنبه مورخ 5/10/94  ساعت 15- 12 در کلاس کارگاه گریم  برگزار می‌گردد.