کلاس جبرانی استاد قلی پور

کلاس جبرانی مبانی فیلمنامه نویسی استاد قلی پور روز یکشنبه مورخ 94/8/17 ساعت 16:45 الی 18:30 در کلاس اتاق گریم برگزار می‌گردد.