قابل توجه دانشجویان محترم

کلاس جبرانی تاریخ فیلم  مستند  استاد قلی پور روز یکشنبه مورخ 1/9/94 ساعت 13- 12:30 و 18-17 در کلاس کارگاه گریم  برگزار می‌گردد.