کلاس جبرانی استاد معماری

قابل توجه دانشجویان محترم

کلاس های جبرانی استاد معماری

فیلم‌نامه و دکوپاژ  روز سه‌شنبه مورخ 1/10/94  ساعت 17- 9 در کلاس 401  

فیلم‌نامه و دکوپاژ  روز چهار‌شنبه مورخ 2/10/94  ساعت 15- 9 در کلاس 501 

برگزار می‌گردد.