کلاس جبرانی استاد مهرعطا

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاس جبرانی حقوق فرهنگ و رسانه ای استاد مهرعطا روز جمعه مورخ 95/2/17 ساعت 9:30 الی 11 در کلاس 202 برگزار می گردد.