کلاس جبرانی استاد مهرنوش

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاس های جبرانی استاد مهرنوش:
هنرهای نمایشی : روز پنجشنبه مورخ 95/3/13 ساعت 10:30 الی 12:30 و 12:30 الی 14:30 در کلاس گریم برادران برگزار میگردد.