کلاس جبرانی استاد کوهی

قابل توجه دانشجویان موسیقی:
کلاس جبرانی ساز تخصصی ویولن استاد کوهی روز سه شنبه مورخ 95/3/4 ساعت 11 الی 14 در کلاس آکوستیک برگار می گردد.