کلاس های استاد مشهدی زاده

قابل توجه دانشجویان استاد مشهدی زاده:
کلاسهای خلاقیت در هنر روز دوشنبه طبق برنامه هفتگی در دانشگاه برگزار می گردد.