کلاس های جبرانی استاد آقا حسینی

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاس های جبرانی استاد آقا حسینی :
* فلسفه هنر روزهای چهارشنبه به مورخه :
95/2/8
95/2/15
95/2/22
95/2/29
ساعت 8:30 الی 10 در کلاس 501
* تاریخ هنر روزهای چهارشنبه به مورخه :
95/2/8
95/2/15
95/2/22
95/2/29
ساعت 11 الی 12 در کلاس کارگاه عروسکی
برگزار میگردد.