کلاس های جبرانی استاد بنی هارونی

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاس های جبرانی استاد بنی هارونی:
* ارتباطات انسانی روزهای یکشنبه مورخه :
95/2/12
95/2/19
95/2/26
ساعت 8 الی 10:30 دانشجویان امور فرهنگی
12 الی 13:30 دانشجویان روابط عمومی
* فرهنگ مردم
یکشنبه ها مورخه :

95/2/12
95/2/19
95/2/26
ساعت 13:30 الی 15 در کلاس گریم برادران برگزار می گردد.