کلاس های جبرانی استاد تاریخ معماری تزئینی

قابل توجه دانشجویان معماری:
کلاسهای جبرانی تاریخ معماری تزئینی استاد فرقانی روزهای دوشنبه مورخه :
95/2/20
95/2/27
95/3/3
95/3/10
ساعت 14:30 الی 16 در کلاس 205 برگزار می گردد.