کلاس های جبرانی استاد تنوری

قابل توجه دانشجویان چهره پردازی:
کلاس های جبرانی پتینه و کلاژ استاد تنوری روز های یکشنبه مورخه:
95/3/9
95/316
ساعت 14 الی 16:15 برگزار میگردد.
لازم به ذکر است حضور کلیه دانشجویان الزامیست.