کلاس های جبرانی استاد توکل

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاس های جبرانی زبان عمومی استاد توکل روزهای سه شنبه مورخه:
95/2/21
95/2/28
ساعت 14 الی 16 در کلاس 501 برگزار میگردد.