کلاس های جبرانی استاد حسینی

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاسهای جبرانی تحلیل تیپ و شخصیت استاد حسینی روزهای سه شنبه مورخه :
95/2/14
95/2/21
95/228
ساعت 17:30 الی 20 در کلاس 301 برگزار میگردد.