کلاس های جبرانی استاد حشمتیان

قابل توجه دانشجویان موسیقی:
کلاس های جبرانی همنوازی استاد حشمتیان روز جمعه مورخ 95/2/17 ساعت 15:30 الی 17 (گروه کر) و ساعت 19 الی 20:30 (سازهای بادی) در سالن آمفی تئاتر برگزار میگردد.